hirdetés
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A testvérek története

Nézzük meg kissé alaposabban a két ikercsillagot, Castort és Polluxot! Látszólag azonosak, de alapvető különbségeket hordoznak. Majdnem azonos távolságban vannak tőlünk. Castor a fehér fényű, legelső csillag, a Pollux pedig a legfényesebb, narancsszínű óriás csillag.

Az Ikrek - Gemini - csillagképek eredete mitológiai hátterű, legfényesebb csillagai a Castor és a Pollux, másnéven a Dioszkuroszok. Egyszerű földi halandó anyától születtek, Gorgophonétól, ám csupán féltestvérek voltak: Pollux apja Zeusz az Olympus legfőbb istene, míg Castor édesapja Tündareosz, spártai király. Így Castor halandó volt, Pollux azonban halhatatlan.

A Dioszkuroszok mindig egymás mellett voltak, Spárta büszkeségei lettek. Castor katona volt, és lóidomár, így vált híressé, míg Pollux ökölvívásban jeleskedett. Mindketten több díjat nyertek az Olimpiai játékokon.

A végzet úgy határozott, hogy anyjuknak csak egyik fia fog meghalni. Mivel Castor édesapja, Tündareusz, halandó volt, Pollux Zeusz fia lévén, előírás szerint az Égbe került. De ő csak akkor volt hajlandó elfogadni a halhatatlanságot, ha Castor is részesülhet benne. Ezért Zeusz mindkettejüknek megengedte, hogy napjaikat felváltva hol a felső világban, hol meg a föld alatt töltsék. Testvéri szeretetük jutalmául a csillagok közé kerülhettek. A monda szerint így keletkezett az Ikrek csillagkép...

Posszeidon a hajótörött tengerészek megmentőjévé nevezte ki a testvérpárt. Azt a lehetőséget kapták, hogy kedvező szeleket támasszanak a tengereken. Ha valamelyik hajó orrában fehér bárányt áldoznak, egy verébraj kíséretében azonnal leszállnak az égből. Ők védelmezik az Olimpiai játékokat, ők találták fel a haditáncot, és a harci dalokat, így ők a védőszentjei a lantosoknak is.

Akik saját szemükkel is láthatták az ikerpárt, egyetlen különbséget vettek csak észre rajtuk, Pollux arcán látszottak az ökölvívás nyomai.

A mondák szerint teljesen egyformán öltözködtek, tojáshéj alakú, csillaggal díszített sisak volt a fejükön, lándzsa a kezükben, s fehér lovon ültek. Feltehetően Hermestől kapták ajándékba a lovakat.
 
Az Ikreket jeleníti meg Artemisz és Apolló, bizonyos szempontból Héraklész és Iphiklész, valamint Prométheusz és Epimétheusz is. A bibliai Ádám és Éva kettőse (a Tudás fájánál) is ezt a csillagzatot képviseli. Az ősi Ikrek üzenete a testvéri szeretet, az összetartozás, a másikért hozott önfeláldozás égre emelő erejéről, magas minőségéről tájékoztat. A testvérek, akár rokoni, akár spirituális értelemben, soha nem fordulnak egymással szembe, főleg nem ártó szándékkal, a másikat soha nem akarják önös érdekből elpusztítani!

A magyar mondákban is megtalálhatjuk az Ikrek csillagképet. Régen Kettős, vagy Kettősök volt a neve. Történelmünkben számtalan „Ikrek típusú” kapcsolatot ismerünk. Nézzünk néhányat ezek közül! Hunor és Magor jeleníti meg az Ikrek csillagképét, alattuk a mintaadó, példaadó alap a Nimród (ma Orion néven ismerik) csillagai ragyognak, melyek a szent Ősapát képviselik. Felettük a hazavezető Csodaszarvas. Ez a szarvas a Hadak útján, a Tejúton vezeti az őt követő embereket haza, egy magasabb világba a Nyilas csillagkép fényt, égi világosságot nemző világába.

Atilla és Buda kettőse a magyarság számára (is) többek között a külső és belső út együttes fontosságát emeli ki. Árpád – házi I. Géza és Szent László kapcsolata máig ható erővel bír, míg Hunyadi László és Mátyás kettősének üzenete már az ország erejének zenitjéhez vezetett! A művészetek világából Paál László és Munkácsy Mihály barátsága, és természetesen Bartók Béla és Kodály Zoltán egymást inspiráló kapcsolatát ragadhatjuk ki. A téma szinte kimeríthetetlen...

A mai asztrológiában az Ikrek jeléhez társítjuk a kisebb utazásokat, a kereskedelmet. Itt találkozunk először hangsúlyosan a kommunikációval. Csodaszép nyelvünkre lefordítva ez azt jelenti, hogy ebben a jelben válik feladattá a megértés – megértetés kettősének megélése, majd teljes megvalósítása. A csillagos égen látható csillagkép azonban ennél többet is elárul: Castor és Pollux, Hunor és Magor kettőse láthatóan „lehozza” a Tejút energiáit, hogy az égi tudás tegye termékennyé földi munkáinkat.
 
Az Ikrek a zodiákus az első változó minőségű jegye. A természetben ekkor változik, varázsolódik a tavasz, aranyló nyárrá.

Cimkék
 
 
Keresés
 
hirdetés
Az enyém!!!! 
Amikor se dio se mäk nincs benne....
 
Ajánlott oldalak