hirdetés
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Vinci, az asztrológus

Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című műve sokak szerint a látásban fogant, hiszen olyan tiszta és egyértelmű spirituális és ezoterikus üzeneteket tartalmaz, melyekkel tudatosan vagy tudat alatt a művész a jelenkor emberének is üzen. A képbe kódolt titkokat asztrológia szemszögből szeretnénk most kicsit alaposabban megvizsgálni, hiszen Az utolsó vacsora nem más, mint egy kiterített horoszkóp…

 

 

 

Leonardo nem kevesebbet tett, mint keresztény jelenetbe burkolva elénk tárta a 12 csillagjegyet, azok minden jellemvonásával felruházva az apostolokat, akik a centrum, vagyis Krisztus köré gyűltek. A természetgyógyászatban és a magasabb lelki tudományokban is a bal oldalt nőies, míg a jobb oldalt férfias oldalként említik, így talán az sem véletlen, hogy Krisztus baljára kerültek a nőies, föld- és vízjegyek, míg jobbjára a férfias, tűz- és levegőjegyek, amit tovább erősít az árnyékokkal való játék, balról jobbra haladva az árnyékból a fénybe jutunk. Az apostolok hármas-hármas csoportokba rendezve ülnek, mely nem csak a föld-, víz-, tűz- és levegőjegyeket ábrázolja, de az évszakokat is: balról jobbra haladva, középen pedig Jézus, mint az őszi napéjegyenlőség példája.

Akik az asztrológiában nagyobb jártasságot szereztek, könnyedén felismerhetik az egyes csillagjegyeket és azok jellemzőit is a képen. A festmény bal szélén ábrázolt Bika a legföldiesebb jegyként ismert, ennek megfelelően Bertalan apostol két kézzel stabilan támaszkodik, kapaszkodik a materiális világot jelképező asztalba. Mellette András apostol foglal helyet, aki a Szűz jegyet képviseli, vagyis a legértelmibb földjegyet, tekintetével Jézust fürkészi. A csoport harmadik jegye, a Bak, Ifjabb Jakab apostol képében tűnik fel, kezeit feltartva, a jegy zárkózottságát ábrázolja.

A következő csoport a víz jegy szülötteit mutatja be, a Skorpió, a Halak és a Rák jellemvonásait tükrözi. Júdás a Skorpió jeggyel hozható összefüggésbe, az egyetlen személy, aki durván, szinte felfekszik az asztalra, arca szembefordul Jézussal. Ha az apostolok fejénél egy képzeletbeli egyenes vonalat húzunk, azt is megfigyelhetjük, hogy Júdás arca helyezkedik el legalacsonyabban. Az empatikus és lágy jellemvonásokkal megáldott Péter apostolt a Halak jegy ihlette, gyengéden érinti meg a Rák jegyű Pétert, aki feltűnően nőies vonásokkal rendelkezik, a Rák anyaságát, családcentrikusságát hangsúlyozva.

A tűz jegyek már Krisztus jobb oldalán kapnak helyet, elsőként a heves vérmérsékletű Kossal, aki mellett a külső megjelenésében is tipikus, nagy hajzuhataggal rendelkező Oroszlán, vagyis idősebb Jakab követ, harmadikként pedig a Nyilas, Fülöp apostol ábrázolása következik.

A kép jobb szélén a légies, könnyed jegyek sorakoznak, melynek nagyszerű példája a szélen ülő Mérleg, vagyis Simon, aki az ég felé emeli tenyereit. Máté apostol az Ikrek jegyet képviseli a festményen, karjait Krisztus felé tartja, de fejével elfordul.  Testtartása nagy teret foglal el, ellentétes irányú, két irányba figyel, két irányba „beszél”, a csillagjegyre jellemzően szinte mindenütt ott van, nyüzsög. Kettőjük közé került Tádé, akinek mozdulata titkolt szándékról árulkodik, tartása nyugodt, méltóságteljes, stabil, de kissé magamutogató, akárcsak egy Vízöntőnek.

Talán maga Da Vinci sem volt tisztában azzal, hogy alkotását hányan és hányféleképpen értelmezik majd és hogy milyen végelláthatatlanul sok rejtély övezi. A kiterített horoszkóp közepén ábrázolt Krisztus alakja azonban talán a legérdekesebb, de erről majd csak következő írásunkban rántjuk le a leplet!

 
 
Keresés
 
hirdetés
Ajánlott oldalak