Advent

2010. 11. 26.
Ez a cikk elmúlt egy éves, így elavult lehet.

Az advent az egyházi év része. Jézus születésének az ünneplésére történő előkészület. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. Az advent négy vasárnapot foglal magába, melyek közül a Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső vasárnap, azaz advent első vasárnapja jelenti az egyházi év kezdetét.

A négy adventi vasárnap Krisztus eljövetelét szimbolizálja (testben, szívben, halála óráján elmegy az emberhez, eljön az utolsó ítéletre).

Az adventi idő a Mária-kultusz kiemelkedő időszaka, ekkor hangzanak a hajnali roráté misék.

Az adventhez kapcsolódó számos népszokás egyike az „adventi koszorú” készítése. Erre négy gyertya van felerősítve. Az egymást követő vasárnapon mindig eggyel több gyertyát gyújtanak meg, ahogy közeledik a karácsony, úgy lesz mindig világosabb.

A színeknek is szimbolikus szerepe van. Advent első színe a lila volt, ami hagyományosan a vezeklés, a bűnbánat és a böjt színe. De ugyanakkor a király fogadásának a színe is. Advent 3. vasárnapja általában a böjt végét jelenti, egyes hagyományokban gaudate vasárnapnak nevezik (a latin ’örüljetek’ szóból eredően). A gyertyák színe a 3. vasárnap lilából rózsaszínűre vált, a figyelem a bűnbánatból inkább az időszak ünnepi tartalma felé fordul.

Adventi koszorú:

1.      vasárnap – lila gyertya                      vezeklés, bűnbánat, böjt

2.      vasárnap – lila gyertya                      vezeklés, bűnbánat, böjt

3.      vasárnap – rózsaszín gyertya              gaudate (örüljetek)

4.      vasárnap – lila gyertya                      a király fogadása

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak:

Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit)

zsidó népm  –  amelynek megígérte, hogy közülük származik majd a Messiás (remény)

Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét és előkészítette az utat  az  emberek szívéhez (szeretet)

Szűz Mária –  aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).

Adventi himnusz

Jött el Jézus, jöjj sebesen, Téged áhit az én lelkem, Téged vár a földnek ágya, Jött ó napfény, siess már. Jézus te vagy mennynek éke, Jöjj el drága földnek fénye, Fényes lánggal, lobogással, Jöjj sietve példaadással. Nálad nélkül nincs nyugalmunk, Szomorúan vakoskodunk, sóhajtozunk, várva-várunk, Jöjj, ó napfény, világunk. Életünknek te vagy fénye, Mindeneknek nagy reménye, Megpihenni, lelkendezni Veled akar a lelkünk.Szerző

donna.huScroll to Top